Installationsgolv – optimera och framtidssäkra!

Med ett installationsgolv höjer man enkelt golvnivån och skapar ett utrymme under golvet som används för att skapa en strukturerad kabeldragning eller för att trycksätta med kyla som kan tas upp just där den behövs.

Ofta kombinerar man dessa två funktioner. Golvet skapas genom ett ”rutnät” i stål tillsammans med justerbara vertikala piedestaler. Dvs på det undre golvet placerar man lodräta justerbara ”stolpar” med 60 cm avstånd. Ovanpå det bygger man ett ”rutnät” av sk stringers som skapar fack som är 60 x 60 där man lägger den typ av golvplattor man önskar och som är anpassade efter de behov man har.

Golvplattorna kan enkelt lyftas upp och man kommer enkelt åt underliggande kablage och uttag. Det gör att man kan gömma undan hela kabelsystem men ändå ha full åtkomst när det behövs.

Fördelar med installationsgolv

 • Snabb och enkel tillgång till kabelsystem. Kraft och datauttag blir lätt åtkomliga vilket gör att tid för installation och underhåll minskar. Kortare nertid innebär högre driftsäkerhet. Alltid åtkomst till det man behöver komma åt snabbt och enkelt.
 • Ordning på kablage och nät.
 • Optimerad kyla/ventilation. Enkelt att styra kyla till de punkter där den verkligen
  behövs. Genom att utnyttja kylan rätt kan dessutom ofta en mindre kyllösning väljas
  vilket ger ekonomiska fördelar.
 • Lätt att anpassa. Med ett installationsgolv är det enkelt att anpassa lokalen vid
  förändrade behov. Om man behöver flytta arbetsplatser eller göra större
  anpassningar för t.ex. teknisk utrustning.
 • Säkerhet. Särskiljer kraft och datanät och även personal från kraftnätet.

Planering

Det är viktigt att redan från början klarlägga vad som är syftet med att ha installationsgolvet. Vilka problem vill man lösa? Hur kommer det att se ut i framtiden? Vilka specifika förutsättningar gäller för byggnaden I fråga? Ska golvet anpassas för att möjligen inhysa annan verksamhet? Vilken finish behövs till golven? Ska det vara ljuddämpande, vattenavstötande, vilka material ska användas?

Det är också avgörande att klarlägga vilka olika typer av belastning som golvet ska klara. Det handlar både om statiska tyngder som står på samma plats hela tiden, men också dynamiska tyngder när utrustning måste flyttas samt om vissa delar av golvet blir extra utsatt för att människor går mycket just där.

Golvhöjd. Man bestämmer utifrån lokalens förutsättningar samt vad man vill uppnå med golvet, exakt var golvets nivå ska vara. Nivån ritas ut med hjälp av roterande laser.

Färdigställa strukturen i golvsystemet. Uppsättningen av strukturen i systemet är en viktig aspekt för att säkerställa att golvet fungerar tillfredsställande under hela dess förväntade livslängd. Beroende på storlek och form av specifika golvytor och storlek och placering av möjliga hinder på undergolvet, kan man söka en rad olika lösningar. Installationen av rutnät, paneler och piedestaler kan samordnas av:

– Att arbeta i linje med andra byggmoduler för att undvika vanliga hinder.

– Arbeta utifrån centrum av ett område.

– Att arbeta utefter kolumner

Racktech har lång erfarenhet av att leverera installationsgolv. Kontakta oss gärna!

Problemfri funktion

Det färdiga installationsgolvet blir en viktig funktion för lokalen och den verksamhet som bedrivs där. Det finns några saker att tänka på för att förebygga ev problem och för att trygga en bra funktion.

– Använd ett avpassat rengöringsmedel så håller sig ytskikten fräscha under lång tid.

– Välj ett golv med god kvalite och gör en noggrann installation. Då undviker man oönskade rörelser i golvet och ev friktionsljud som kan uppkomma. Plattorna ligger ju trots allt lösa.

– Undvik tyngre laster än vad som föreskrivits. Plattorna ligger på ett ramverk av metallstringers med en viss godkänd belastning.

– Vid öppning av golvet, använd alltid för ändamålet avsett verktyg för att undvika skador på plattornas kanter.

Racktech har den erfarenhet som behövs för att garantera en problemfri installation av installationsgolv. Vi har många års erfarenhet vilket gett oss kunskapen att veta vad som fungerar i olika miljöer och i er installation – välkommen att kontakta oss!


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift