Installationsgolv


RackTech levererar installationsgolv, datagolv och ställverksgolv från ledande tillverkare. Vi erbjuder stor valfrihet gällande golvplattor, design och underreden. Med vårt stora sortiment kan vi alltid skapa en bra lösning för ert projekt. Vi hjälper er gärna från idéstadium till färdig leverans. Välkommen med er förfrågan!

Installationsgolv installeras i miljöer där man önskar en säker och flexibel golvlösning. Datahallar, serverrum, kontrollrum och kontors/samlingslokaler är vanliga tillämpningar. Golvet installeras direkt på underliggande bjälklag och i det utrymmet under golvet är det enkelt att skapa en bra och strukturerad kabeldragning och ventilation. Ett installationsgolv är flexibelt och enkelt att anpassa om behoven i lokalen förändras. Golvets plattor är lätta att lyfta upp och ger en omedelbar åtkomst till underliggande system.

Ett installationsgolv består av ett underrede som byggs upp av stödben vilket man sedan belägger med den typ av plattor som passar bäst för det aktuella utrymmet. Stödben finns i olika utförande och dimension anpassat till den höjd och belastning som är aktuell. Golvplattorna är 60 x 60 och läggs lösa ovanpå underredet och kan enkelt lyftas upp en och en utan att det påverkar golvet i övrigt. Önskar man ökad bärighet på golvet kan man komplettera med enklare balkar, stringers, mellan stödbenen. Med stringers vilar plattorna inte bara på stödbenen utan får även en metallist under varje plattas kant.

Höjden på ett installationsgolv anpassas helt efter lokalen. I de fall man använder golvet som en transportör av kyla krävs ofta en viss minimihöjd för en bra luftströmning. Vid högre höjder ersätter man benstöden i underredet med ett balksystem med primär och sekundärbalkar. Den typen av underredet tål även mycket höga belastningar.

Golvplattor

Golvplattor finns av olika material varav kalciumsulfat (gips) eller högdensitetsspån är vanligast. Valet av platta avgörs av var golvet skall installeras och vilka egenskaper som önskas, tex hög brandsäkerhet, hög bärighet, ljuddämpning, ESD-skydd, metallklädda osv.
Plattor av kalciumsulfat har bättre egenskaper mot brand och har en bättre ljuddämpning men är i gengäld något tyngre. Båda typerna av plattor är mycket slitstarka och har lång livslängd.

Plattor av högdensitetsspån används ofta i tekniska rum som serverhallar, kontrollrum, elrum och liknande medan plattor av kalciumsulfat ofta är valet i en kontorsmiljö. Känslan av att gå på ett vanligt golv är större med en platta av kalciumsulfat då den är något stummare.

Vi har även alla de tillbehör som kan vara aktuella för ett installationsgolv. Ventilationsgaller, kabelgenomföringar, plattlyftare mm.

Några exempel på plattor

Platta RT1
30KAL baksida gips/alumin,
HPL överst
Platta RT2
30KAV baksida gips/alumin,
PVC ytterst
Platta RT3
30KFL baksida gips/stål,
HPL överst
Platta RT4
KFV baksida gips/stål,
PVC ytterst
Platta RT5
LAL baksida spånskiva/alumin,
HPL överst
Platta RT6
LAV baksida spånskiva/alumin,
PVC överst


Parkett
Textil
Sten/klinker


Gallerplatta


Gallerplatta 2


LuftflödesjusteringPlattor av kalciumsulfat har bättre egenskaper för ljud, brand och fukt men har i stort sett dubbla vikten jämfört med en platta av högdensitetsspån.

En standard platta är 600 x 600 mm och har en tjocklek på ca 40 mm. Beroende på krav på egenskaper och ytskikt kan tjockleken varieras mellan 30 – 50 mm. Plattor går även att få i andra mått för speciella tillämpningar. I stort sett alla installationer av ett golv kräver inkap någonstans och båda typer av plattor är enkla att kapa till rätt dimension. Plattor av kalciumsulfat har bättre egenskaper för ljud, brand och fukt men har i stort sett dubbla vikten jämfört med en platta av högdensitetsspån.

Beroende på vilka egenskaper man önskar av en platta kan den beläggas undertill med aluminiumfolie eller en 0,5 mm stålplåt. Egenskaperna gällande fukt, håltagning och draglast förbättras med en förstärkning av stålplåt.

Det finns många olika ytskikt att välja mellan. I tekniska utrymmen är vinyl, laminat och linoleum är vanligt. Ytskiktet kan även vara elektriskt avledande eller antistatiskt. Vi levererar även plattor med luftgenomströmning och plattor för renrum.

För kontorslokaler och liknande kan plattor levereras med ytskikt i speciell färg eller med en speciell yta. Parkettplattor finns och vill man ha en textilmatta kan den ofta installeras redan på fabrik eller läggas löst på golvet. Vi har levererat stora golv med från fabrik monterad ”heltäckningsmatta” till kontors och undervisningslokaler.

Fördelar

  • Flexibelt och anpassningsbart
  • Ventilation och kyla kan styras effektivt
  • Hög tillförlitlighet av driftade system genom effektiv kylning.
  • Enkel och tidsbesparande kablering – säkert och effektivt.
  • Enkel åtkomst av rätt kablage vid installation och felsökning.
  • Kostnadseffektivt – reducera kostnader för kyla och kablering.

Underrede

Under installationsgolvet bygger man ett underrede av stål som beläggs med dom lösa golvplattorna. Den vanligaste typen av underrede byggs med s.k. benstöd som ställs direkt på det underliggande golvet. Benstöden är justerbara och placeras i varje hörn av plattorna. På varje benstöd vilar hörnen på 4 plattor. Benstödet fästs oftast med ett lim mot bjälklaget. Höjden på ett färdigt installationsgolv kan variera mellan ca 50 – 2000 mm. Vanliga höjder är dock upp till ca 500 mm.

Underredet kan förses med ”stringers”, enkla mellanbalkar som monteras mellan benstöden. Med användandet av stringers ökar stabilitet och bärighet men även ev läckage av luft mellan plattorna i trycksatta golv minskar. Man bör överväga att använda stringers för golv med höjd från ca 300 mm.

Några specifikationer

Vikt

Platta av högdensitetsspån 600 x 600 vikt ca 12 kg
Platta av kalciumsulfat 600 x 600 vikt ca 22 kg

Material per kvadratmeter m2 (beräkna + ca 10% för inkap/anpassning)

Golvplattor 600 x 600 per m2 2,78 st (0.36 m2 / st)
Stödben per m2 3,3 st
Stringers/mellanbalk per m2 5,1

Standard belastning enligt EN 12825 / EN 13213

Punktlast vanligen 2 kN/kvadrattum
Utbredd last oftast 10 – 15 kN

Ovan laster är baserat på en uppskattning av de vanligaste golvtyperna. Kan höjas vid behov. Önskas högre värden ange det i förfrågan.

Kontakta oss

För mer information och prisuppgift – kontakta oss.