Användningsområden

Installationsgolv används främst i tekniska miljöer och lokaler som ställer höga krav på säkerhet och anpassningsbarhet. Dock ökar användningen och blir allt vanligare inom följande områden:

 • Datahallar och serverrum – där man behöver fullständig kontroll på miljön.
 • Kontorslokaler – flexibilitet när organisationen förändras eller t.ex. vid installation
  av en ny arbetsplats.
 • Ställverk och elektriska utrymmen – golv med större höjder samt större krav på
  hållfasthet.
 • Kontrollrum – en miljö som ständigt behöver anpassas på grund av nya krav från
  organisationen samt ny teknik.
 • Offentliga miljöer – bibliotek, skolsalar etc där man långsiktigt ser nyttan av stor
  anpassningsbarhet.

Har ni funderingar kring installationsgolv? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift