Användningsområden

Installationsgolv används främst i tekniska miljöer och lokaler som ställer höga krav på säkerhet och anpassningsbarhet. Dock ökar användningen och blir allt vanligare inom följande områden:

 • Datahallar och serverrum – där man behöver fullständig kontroll på miljön.
 • Kontorslokaler – flexibilitet när organisationen förändras eller t.ex. vid installation
  av en ny arbetsplats.
 • Ställverk och elektriska utrymmen – golv med större höjder samt större krav på
  hållfasthet.
 • Kontrollrum – en miljö som ständigt behöver anpassas på grund av nya krav från
  organisationen samt ny teknik.
 • Offentliga miljöer – bibliotek, skolsalar etc där man långsiktigt ser nyttan av stor
  anpassningsbarhet.

Har ni funderingar kring installationsgolv? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Läs mer

Kontakta oss för mer information och prisuppgift