Ställverksgolv

Med ett ställverksgolv får man flexibiliteten av ett installationsgolv kombinerat med högsta möjliga bärighet och stabilitet. Med ett underrede som byggs upp med primär och sekundärbalkar av stål får man även en flexibilitet som gör att man kan förstärka och förändra en redan installerad lösning om kraven förändras. Ett ställverksgolv är mycket stabilt och samtliga plattor i ett ställverksgolv kan avlägsnas utan att det påverkar konstruktionen.

Ställverksgolv i standardutförande

Golvplattor i format 600 x 600. Plattor i andra format kan erhållas på beställning. Golvplattorna är tillverkade av högdensitetsspån eller kalciumsulfat (gips) och har lång livslängd. Plattor av kalciumsulfat är obrännbara och har bättre egenskaper gällande fukt och lastförmåga. Valfri ytbeläggning: vanligen används vinylmatta, laminat eller linoleum. Men även gallerplattor kan användas vid behov.

Konstruktion

  • Kraftiga benstöd med justerbar höjd, placerade med c/c 1.200 mm som bär upp:
  • Primärbalkar 80 x 40 mm, placerade med c/c 800 mm.
  • Sekundärbalkar 80 x 40 mm, placerade med c/c 600 mm.
    Monteras vinkelrät ovanpå primärbalkarna

Golvplattorna ligger lösa på sekundärbalkarna i ett tegelmönster vilket gör att dom effektivt låser varann och ligger kvar på balkarna även om den närliggande plattan lyfts upp. Ett golv i detta utförande klarar 5KN/m2. För högre laster förtätas benstöden och/eller primärbalkarna. Det kan gälla för t.ex. intransportvägar, uppställningsplatser för transformatorer och liknande. Samtliga detaljer i underredet är tillverkat i varmgalvaniserat stål, Zn8, vilka skruvas samman (inga heta arbeten). Lägsta höjd: 200 mm FGH.

Vi har även alla de tillbehör som kan vara aktuella för ett ställverksgolv. Ventilationsgaller, kabelgenomföringar, plattlyftare mm.

Ställverksgolv i lågbyggt utförande

För lägre bygghöjder, ned till 120 mm färdig golvhöjd, används samma golvplattor och benstöd som i standardgolvet. Balkarna i dim. 40 x 40 mm monteras i en nivå (ej ovanpå varandra), med c/c 600 x 600 mm.

Välkommen att kontakta oss för mer information!