Datagolv


Datagolv är en bra lösning för alla serverhallar och datacenter där man önskar en flexibel och säker driftmiljö. Genom golvets uppbyggnad kan man kanalisera kabeldragning och ventilation på ett strukturerat sätt under golvet och man får en driftmiljö som är enkel att förändra, komplettera och underhålla. Med enkelt upplyftbara plattor kommer man direkt åt underliggande system.

RackTech levererar datagolv från ett flertal olika tillverkare vilket gör att vi alltid kan föreslå en optimal lösning för varje projekt. Vilken typ och fabrikat av datagolv man väljer är helt beroende av de krav som ställs i varje enskilt fall.

Ett datagolv byggs på ett underrede som täcks med lösa golvplattor. Det finns många olika typer av golvplattor att välja mellan, alla med olika egenskaper. Förutom det rent estetiska med ett snyggt utseende finns det plattor med hög brandsäkerhet, hög bärighet, ljuddämpning, ESD-skydd, metallklädda osv. Materialet i en golvplatta är oftast högdensitetsspån eller gips (kalciumsulfat). Högdensitetsspån ger en lättare och billigare platta medan gips har goda egenskaper mot t.ex. brand.

Ofta byggs underredet med justerbara stödben till den höjd man önskar och på dom läggs golvet med plattor 60 x 60 cm. Vid högre krav på bärighet kompletterar man med mellanliggande stringers mellan varje stödben. Stringers finns i olika utföranden beroende på tillämpning och krav men gemensamt är att det är metallister som då hamnar under varje kant på plattan och förstärker golvet i bärighet men även i stabilitet.

Ett datagolv kan ha i stort sett vilken höjd som helst. Viss minimihöjd krävs i regel för att få en korrekt luftströmning och en bra kylning i de fall man använder golvet som transportör av kyla. Ett modernt datagolv klarar i regel stora tyngder utan problem, men det är ändå viktigt att känna till bärigheten och vilka godkända laster som systemet garanterat klarar.

Fördelar

  • Effektiv styrning av kyla till de punkter i datahallen där kylan behövs bäst.
  • Högre tillförlitlighet av driftade system genom effektiv kylning.
  • Enkel och tidsbesparande kablering – säkert och effektivt.
  • Enkel åtkomst av rätt kablage vid installation och felsökning.
  • Kostnadseffektivt – reducera kostnader för kyla och kablering.
  • Flexibelt – enkelt att bygga ut och bygga om.

Golvplattor

Golvplattor finns i flera olika material men huvudtyperna är plattor av kalciumsulfat (gips) eller av högdensitetsspån. Båda typerna är mycket stabila och har lång livslängd.

I datahallar, serverrum och andra tekniska utrymmer används oftast plattor av högdensitetsspån medan kontorsmiljöer ofta förses med plattor av kalciumsulfat. En platta av kalciumsulfat ger mer en känsla av att gå på ett vanligt golv och på ett vanligt bjälklag.

Vi har även alla de tillbehör som kan vara aktuella för ett datagolv. Ventilationsgaller, kabelgenomföringar, plattlyftare mm.

Några exempel på plattor

Platta RT1
30KAL baksida gips/alumin,
HPL överst
Platta RT2
30KAV baksida gips/alumin,
PVC ytterst
Platta RT3
30KFL baksida gips/stål,
HPL överst

 

Platta RT4
30KFV baksida gips/stål,
PVC ytterst
Platta RT5
40LAL baksida spånskiva/alumin,
HPL överst
Platta RT6
40LAV baksida spånskiva/alumin,
PVC överst


Plattor av kalciumsulfat har överlag bättre egenskaper för ljud, brand och fukt men har i stort sett dubbla vikten jämfört med en platta av högdensitetsspån.

En standard platta är 600 x 600 mm och har en tjocklek på ca 40 mm. Beroende på krav på egenskaper och ytskikt kan tjockleken varieras mellan 30 – 50 mm. Plattor går även att få i andra mått för speciella tillämpningar. I stort sett alla installationer av ett golv kräver inkap någonstans och båda typer av plattor är enkla att kapa till rätt dimension.

Beroende på vilka egenskaper man önskar av en platta kan den beläggas undertill med aluminiumfolie eller en 0,5 mm stålplåt. Egenskaperna gällande fukt, håltagning och draglast förbättras med en förstärkning av stålplåt.

Det finns många olika ytskikt att välja mellan. Vinyl, laminat och linoleum är vanligt. Men även vanliga textilmattor eller parkett kan användas. Som exempel har vi levererat stora golv med från fabrik monterad ”heltäckningsmatta” till kontors och undervisningslokaler.

Ett datagolv kan även förses med ett antistatiskt eller elektriskt avledande ytskikt. Ett Ohm värde behöver i förekommande fall specificeras vid förfrågan av elektriskt avledande ytskikt.

Underrede

Datagolvet byggs på ett underrede av stål som beläggs med lösa golvplattor. Det finns olika typer av underreden men vanligast är att man bygger med s.k. benstöd. Benstöden ställs på bjälklaget och justeras in till rätt höjd. Ett benstöd placeras i varje hörn av plattorna och bär upp hörnen på 4 plattor. Benstödet fästs oftast med ett lim mot bjälklaget. Höjden på ett färdigt datagolv kan variera mellan ca 50 – 2000 mm. Vanliga höjder är dock upp till ca 500 mm.

Underredet kan förses med enkla mellanbalkar ”stringers” mellan benstöden. Användandet av stringers ökar bärighet och stabilitet samt minskar läckaget av luft mellan plattorna i trycksatta golv. För golv med höjd från 300 mm bör man överväga att använda stringers.

Några specifikationer

Vikt

Platta av högdensitetsspån 600 x 600 vikt ca 12 kg
Platta av kalciumsulfat 600 x 600 vikt ca 22 kg

Material per kvadratmeter m2 (beräkna + ca 10% för inkap/anpassning)

Golvplattor 600 x 600 per m2 2,78 st (0.36 m2 / st)
Stödben per m2 3,3 st
Stringers/mellanbalk per m2 5,1

Standard belastning enligt EN 12825 / EN 13213

Punktlast vanligen 2 kN/kvadrattum
Utbredd last oftast 10 – 15 kN

Ovan laster är baserat på en uppskattning av de vanligaste golvtyperna. Kan höjas vid behov. Önskas högre värden ange det i förfrågan.

Kontakta oss

För mer information och prisuppgift – kontakta oss.