Installation av installationsgolv

Övergripande information om installation och montage av installationsgolv

Förberedelse

Kontrollera materialet

Kontrollera att allt material som behövs för installationen finns på plats. Om materialet har lagrats i annan temperatur, låt materialet acklimatisera i minst 48 timmar innan det installeras.

Förbered underlaget

Förbered underlaget noggrant. Den underliggande ytan måste vara jämn, fri från sprickor, ojämnheter och fukt. Om underlaget är en obehandlad betonggolv applicera vid behov dammbindningsmedel. Det är fördelaktigt att genomföra installationen efter att andra arbetsmoment i lokalen har slutförts, såsom tak och målning av väggar. Platsen måste också vara fri från skräp eller andra föremål som kan hindra arbetet.

Markera referensnivåer för höjd

Börja med att markera referensnivåer för höjden i hela lokalen. Nivån bör vara en meter över den färdiga golvnivån, se till att den är jämn över hela lokalen med hjälp av vattenpass och/eller laserinstrument.

Placera första benstödet

Placera benstöden (piedestalerna) på rätt plats och fäst dem med lim eller bult, beroende på underlag och golvtyp. Vid behov montera mellanbalkar (stringers) på benstöden. Justera eventuella ojämnheter med kilbitar.

Fäst benstöden

Limma eller fäst piedestalerna i underlaget med bult, beroende på vilken typ av underlag som finns.

  • Se till att pluggarna sätts i 90 graders vinkel.
  • Detta arbete utförs efter att limmet har härdats.

Ytterligare mellanbalkar

Beroende på utförande och golvtyp fäst mellanbalkar i benstöden utan verktyg alternativ med skruv.

Vid montage av ställverksgolv, läggs primära och sekundära balkar. Dessa balkar kan variera i storlek beroende på vilka egenskaper och belastning golvet skall klara. Primärbalken ansluts till benstödet och sekundärbalken fästs mot primärbalken.

Säkerställ rätt höjd

Efter installation av underredet mäter man av med vattenpass och/eller laserinstrument för att kontrollera att rätt höjd uppnåtts. Justering av golvhöjden görs på benstöden för rätt nivå. Jämför alltid med höjdreferensnivån.

Montering av golvplattorna

Lägg plattorna på plats och kapa plattor till rätt mått för anpassning mot väggar med mera.


Kontakta oss

Om ni har några frågor angående installationsgolv eller vill diskutera ett kommande projekt, är ni välkomna att kontakta oss.