Installationsgolv i datahallar (datagolv)

Installationsgolv förekommer i flera olika sammanhang. Datahallar är kanske det första man tänker på men elrum, kompressorrum och andra typer av ”tekniska rum” är vanliga ställen där man önskar ett upphöjt golv.

I en datahall är ett installationsgolv en så självklar del att det ofta bara kallas för datagolv. Installationsgolv och datagolv är i många avseende snarlika men ett installationsgolv är en kraftigare konstruktion som klarar högre belastning. Ett installationsgolv byggs med ett kraftigt underrede, ofta med balkar, just för att kunna klara högre last, medan ett datagolv kan ha en stabil men enklare uppbyggnad.

Ett installationsgolv är trots sin kraftiga uppbyggnad mycket flexibelt. Där tung utrustning skall placeras kan konstruktionen dimensioneras för utrustningens placering. Skall ytterligare tung utrustning installeras, är det enkelt att ändra och/eller förstärka konstruktionen. Racktech levererar starka och flexibla installationsgolv anpassade efter varje projekts specifika förutsättningar.

Enkelt att anpassa lokalen för framtida behov

Det som ställs på datagolvet / installationsgolvet idag kan se helt annorlunda ut om tio år. Det är därför viktigt att golvet kan förändras i takt med att nya behov uppstår. Med ett datagolv / installationsgolv har man möjlighet att göra anpassningar på ett enkelt sätt.

Effektiv kylning av utrustning

Servers eller annan utrustning som ställs på golvet kan få en effektiv kylning, Med ett datagolv / installationsgolv styr man enkelt kylan till just de platser i lokalen där den gör som mest nytta. Det innebär ofta att kostnaden för datagolvet i stora delar kan betala sig genom att man kan välja en enklare kyllösning. Men framförallt så ger det fördelen av att viktig utrustning alltid får den kyla som krävs.

Struktur och ordning på kablage och nät

Ordning och reda är viktigt. Framförallt i datahallar är detta ett viktigt argument för ett installationsgolv. På golvet kan det stå en mycket utrustning. All utrustning har sitt kablage och med ett data/ installationsgolv är det enkelt att få till en strukturerad kablering som gör det enkelt att både lägga till ny utrustning och att felsöka vid behov.

Racktech har i närmare 20 år levererat installationsgolv till datahallar och olika typer av teknikrum över hela Norden. Vi har den erfarenhet som krävs för att garantera en smidig leverans av ett golv som ger er en optimal funktion.

Välkommen att kontakta oss!

Se även datagolv.se


Ladda ner PDF

Kontakta oss för mer information och prisuppgift