Prisuppgift

Kostnaden för att installera ett installationsgolv varierar på grund av följande faktorer:

 • Hur ska lokalen användas?
  Om det ska stå tung utrustning på installationsgolvet så måste beräkningar för detta göras så att golvet inte ger vika.
 • Vilken finish ska väljas?
  Om ytan blir utsatt för mycket slitage så bör man ta med det i beräkningen från början.
 • Vilken typ av golvplattor ska väljas?
  Det finns i huvudsak två alternativ: Kalciumsulfatplatta (gips) samt högdensitetsspånplatta där den förra har bäst egenskaper när det gäller ljud, vatten och brand. Det är dock ett dyrare alternativ.
 • Vilken höjd ska väljas?
  Högre höjd innebär enklare kabeldragning samt möjlighet att installera ventilation.

Välkommen att kontakta oss för en lösning som passar för era behov!

Kontakta oss för mer information och prisuppgift